GROM

Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej to jednostka specjalna Wojska Polskiego. Twórcą i pierwszym dowódcą Jednostki został ppłk Sławomir Petelicki, awansowany z czasem na generała brygady. Jednostkę powołano do funkcjonowania 13 lipca 1990 r.

Przez ponad dwie dekady istnienia GROM brał udział w misjach bojowych w różnych rejonach świata. Haiti, Bałkany, Zatoka Perska, Irak Afganistan, to tylko te odtajnione kierunki działań.

Operatorzy Jednostki są gotowi do prowadzenia operacji specjalnych w każdych warunkach klimatycznych, w trakcie szkoleń specjalistycznych przygotowują się zarówno w ostrym klimacie Skandynawii, jak również w tropikalnej dżungli Ameryki Południowej.

Grom to Jednostka Specjalna tworzona przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. My – jej żołnierze – mówimy, że Grom to nie mury, nie sprzęt, GROM to wspólnota, w której praca jest pasją dla ludzi, którzy w wojskowym rzemiośle robią swoja robotę tak by miała ona sens.

Naval Polska grom