Szkolenia i doradztwo dla biznesu

Czego w BIZNESIE można nauczyć się od żołnierza Jednostki Specjalnej GROM?

Od 2012 roku z powodzeniem prowadzę zajęcia dla managerów i pracowników firm. Na moich szkoleniach dowiesz się jak wyznaczać sobie cele i dążyć do ich realizacji, co łączy managera firmy i dowódcę jednostki wojskowej, oraz jak motywować siebie i innych. Podpowiem również jak budować swoje przedsiębiorstwo, markę i zespół, oraz co robić, by dobrzy pracownicy chcieli u ciebie pracować. 

Przykładowe tematy szkoleń i doradztwa, w których możecie się czegoś ode mnie nauczyć:

  • Konsultacje z zakresu bezpieczeństwa; 
  • Szkolenia z leadershipu; 
  • Nauka budowania zespołu i zarządzania nim; 
  • Szkolenie “Motywacja i satysfakcja w pracy”; 
  • Kurs radzenia sobie ze stresem. 
Szkolenie z bezpieczeństwa osobistego dla biznesu

Przykładowy zakres szkolenia „Radzenie sobie ze stresem, zachowania w sytuacjach stresowych”

Jest to szkolenie dla osób i instytucji zamierzających przebywać w rejonie działań zbrojnych

Na tego rodzaju szkoleniach przepracowuję ze szkolonymi osobami zasady zarządzania stresem. W stanie kryzysu, spowodowanym zagrożeniem utraty życia, stres może sparaliżować – co pogorszy i tak już złą sytuację. Zamach terrorystyczny, bycie zakładnikiem, niewola to sytuacje, w których tylko dokładne przygotowanie i przećwiczenie tego typu zagrożeń pozwoli zachować jasność umysłu i działać w sposób zwiększający szanse na szczęśliwe zakończenie.

Zdjęcia z Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Do zakresu tego szkolenia należy m.in:

  • Bezpieczeństwo osobowe;
  • Zachowanie się podczas incydentu terrorystycznego;
  • Przeciwdziałanie porwaniu;
  • Przygotowanie się do wyjazdu zagranicę – w rejon o niskim poziomie bezpieczeństwa, strefę działań wojennych;
  • Zachowanie się podczas porwania / sytuacji zakładniczej / szturmu.
Szturm - szkolenie obronne